– Det er dødelig for havpattedyr
Norge bør slutte med å detonere sjøminer fra andre verdenskrig i sårbare havområder. I stedet kan man fremme bruken av alternative minerydningsteknikker, som har minimale effekter på havmiljøet.
– Det er dødelig for havpattedyr
KRONIKK

– Det er dødelig for havpattedyr
Norge bør slutte med å detonere sjøminer fra andre verdenskrig i sårbare havområder. I stedet kan man fremme bruken av alternative minerydningsteknikker, som har minimale effekter på havmiljøet.
☒   ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
Minekrigsføringen som gikk for seg i Norge under andre verdenskrig, gikk hardest utover trange havområder som fjorder og sund.

Mange norske fjorder ble minelagt under krigen og disse gamle minene utgjør fortsatt en fare for skipsfart og andre menneskelige aktiviteter til sjøs.

I tillegg til å fjerne sjøminer fra det norske havområdet, har Sjøforsvaret bidratt sterkt til NATOs «Mine Countermeasures Group», blant annet i Østersjøen.

Minelegging

Tyske soldater legger miner under krigen. Forsvarets kart viser at det fortsatt ligger rundt 50.000 udetonerte miner fra første og andre verdenskrig langs Norskekysten. Foto: NH 71333 © Naval History and Heritage Command


Operasjoner med minerydding er nødvendig, enten det er for å ivareta sikkerheten i skipsfarten eller for å rydde områder for anleggsvirksomhet som legging av sjøkabler og rørledninger, etablering av vindkraftverk og broer.

Operasjonene forårsaker imidlertid betydelig støyforurensning i havet når minene detoneres. Dette har vist seg å være dødelig for sjøpattedyr, selv om de er mange kilometer unna eksplosjonen.

Detonasjonen av én enkelt sjømine kan forårsake irreversible og ofte dødelige skader på hørselsorganene til sjøpattedyr, selv om de befinner seg i den andre enden av en fjord eller et sund.


Norge burde gå foran som et godt eksempel og slutte å sprenge sjøminer i sårbare havområder.

I stedet kan Sjøforsvaret bruke alternative og kostnadseffektive teknikker som har minimale effekter på livet i havet.

Nise

I 2019 ble 41 niser funnet døde langs kysten av Schleswig-Holstein i Tyskland etter minerydding. Det ble konkludert med at sprengningene under vann var hovedårsaken til at de døde. Illustrasjonsfoto: Hugh Venables (CC BY-SA 2.0)


Dødelig praksis


Detonasjoner av sjøminer gjennomføres i noen av verdens mest skjøre områder i havet. Det er en neglisjering av de problemene dyrelivet i havet påføres av undervansstøy.

Havets dyrearter er forsvarsløse mot plutselig og intensiv støyforurensning i havet som følge av slike minedetonasjoner.

LES OGSÅ
Minedykker – en jobb med smell i


For sjøpattedyr er hørselen avgjørende. Detonasjonen av én enkelt sjømine kan forårsake irreversible og ofte dødelige skader på hørselsorganene til sjøpattedyr, selv om de befinner seg i den andre enden av en fjord eller et sund.

Forskere har anslått at rundt 1.000-5.000 hvaler permanent mistet hørselen på grunn av detonasjonene av 88 sjøminer, som nylig ble gjennomført over en periode på ett år i Nederlands havområde.KNM Helge Ingstad sank i Hjeltefjorden utenfor Bergen i 2018 etter en kollisjon. Halvparten av torpedoene ble sprengt. Video: Dagbladet/YouTube


De lille hvalarten nise er spesielt sårbar for undervannsstøy. Forskere har funnet ut at en nise kan miste hørselen permanent selv om den er mange kilometer unna episenteret for en mineeksplosjon.

I Finskebukta, hvor titusenvis av sjøminer fortsatt ligger igjen etter de to verdenskrigene, vil en detonasjon av en mine medføre undervannsstøy opp til 23 km unna.

Ødeleggelse i naturvernområder


I 2019 ble det utført en mineryddingsoperasjon i Fehmarn Belt, et sund som ligger mellom Tyskland og Danmark.

Opprydningen ble utført nært naturvernområdet Fehmarn Belt, som er en del av EUs Natura 2000-nettverk. Østersjøen er et særlig sårbart havområde og et marint verneområde, utpekt under Helsingforskonvensjonen.

Miner

Tusenvis av miner har drevet i land langs kysten, men mange ligger fortsatt skjult på havbunnen. Foto: Andre Kaur, Wikipedia (CC BY 3.0)


Fehmarn Belt-området har også fått beskyttelse under 1992-konvensjonen om biologisk mangfold, på grunn av dets betydning for vandrende akvatiske arter, som niser.

Etter minesprengingen i sundet ble 41 niser funnet døde. Det tyske forbundsorganet for naturvern konkluderte med at undervannseksplosjoner var en av hovedårsakene til dødsfallene.I Østersjøen er nisene kritisk truet, og bestanden består nå av i underkant 500 individer.

Denne hendelsen viser at selv et av verdens strengeste juridiske rammeverk, som skal beskytte det lokale miljøet i havet i Fehmarn-beltet, heller ikke er strengt nok til å forhindre ødeleggelse av marint liv, forårsaket av minedetonasjoner.

Behov for regelendring


Den tyske marinen har en praksis hvor de kun detonerer sjøminer i havet hvis det er umulig å bruke alternative tiltak, som forflytning av miner til grunt vann eller land for detonering eller nøytralisering der.

Sjøforsvaret bruker også mange forholdsregler for å unngå for mye skade på det marine miljøet under mineryddingsoperasjoner.

Knølhval

Knølhval og andre hvalarter kan miste hørselen dersom de befinner seg for nært detonasjoner under vann. Foto: Elianne Dipp/Pexels.com


For eksempel er det normalt forbudt å detonere sjøminer, samt bedrive annen maritim industriell virksomhet i et sårbart havområde, i løpet av tiden truede arter hekker eller er spesielt sårbare for ytre faktorer, som i de første delene av ynglingsfasen.

Utenfor denne tidsrammen er minedetonasjoner generelt tillatt. Men selv da inkluderer mineryddingsoperasjoner bruk av forskånende tiltak for å redusere spredningen av undervannsstøy og annen forurensning betydelig.

Synkende skip

Utallige norske, allierte og tyske skip ble senket av miner under krigen. Her er den tyske ubåtjageren UJ-1110 Mob-FD 6 på vei til bunns etter å ha gått på en sovjetisk mine utenfor Hammerfest i 1942. Foto: Dykkings arkiv


Som Fehmarn Belt-hendelsen imidlertid viser, har detonasjonen av sjøminer skadelige virkninger på organismer i havet, selv om flere land bruker forskånende tiltak.

Dette må endres. Så langt det er mulig bør Norge slutte å detonere sjøminer i sårbare havområder i fredstid.

Å sprenge sjøminer fra andre verdenskrig er dødelig for sjøpattedyr.


Norge kan bruke alternative teknikker for å rydde hav for sjøminer, for eksempel deflagrering. Ved deflagrering nøytraliseres hovedladningen til en mine ved hjelp av en langsom brenningsprosess.

Foreløpige undersøkelser for det amerikanske forsvaret viste allerede for et par tiår siden at deflagrering tilbyr en effektiv, tryggere og rimeligere måte å rydde landminer på.

Dessverre har bruken av denne teknikken til å rydde sjøminer så langt vært lite undersøkt.

Fant hornmine på ryddedykk


Forskere har nylig konkludert med at deflagrering til nøytralisering av sjøminer vil ha minimale effekter på det marine miljøet, sammenlignet med vanlig praksis med å detonere miner.

Men denne teknikken er ennå ikke kjent i sektoren som regulerer eller utfører mineryddingsoperasjoner.

Dette viser hvor viktig det er å øke bevisstheten rundt alternativer til den farlige måten å sprenge miner på i sårbare havområder.ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

 

PADI er verdens største utdanningsorganisasjon med omtrent 135.000 instruktører og divemastere verden over. De fleste dykkesentrene i Norge utdanner dykkere etter PADIs modell - du finner en oversikt i bransjeregisteret.

 

 

 

Annonsørinnhold:

  • Vraksafari på Gulen Dykkesenter

    Drømmer du om å oppleve store vrak fra andre verdenskrig? I området ved munningen av Sognefjorden ligger det mye spennende – ikke gå glipp av muligheten i år!

ANNONSE:

Annonsørinnhold:

  • Perfekt gave: Gi bort et dykkekurs!

    Et dykkesertifikat er en gave man har glede av hele livet. Gi et gavekort på SSI Open Water Diver hos ProDykk Oslo til en du er glad i – teorien kan man ta hjemme på sofaen.
Siste videoer:
ANNONSE:
ANNONSE:
Facebook
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
logo
Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 Avmelding fra nyhetsvarsler
© 2023 Forlaget Dykking AS