Havnespy kan invadere Oslofjorden
Miljødirektoratet ber folk si fra om de mistenker funn av fremmedarten havnespy, som har blitt oppdaget på Koster i Sverige. Dykkere bør være spesielt oppmerksomme.
Havnespy kan invadere Oslofjorden
FREMMEDE ARTER

Havnespy kan invadere Oslofjorden
Miljødirektoratet ber folk si fra om de mistenker funn av fremmedarten havnespy, som har blitt oppdaget på Koster i Sverige. Dykkere bør være spesielt oppmerksomme.
  13. august 2023
☒   ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
Havnespy, eller japansk sjøpung, er en fremmed art med svært høy risiko i fremmedartlista. Arten legger seg som store tepper på havbunnen, og gjør at andre dyr og planter ikke kan leve der.

– Kosterøyene ligger svært nærme Ytre Hvaler nasjonalpark, og vi er bekymret for at havnespy skal spre seg til kysten av Hvaler, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Slik ser du forskjell på havnespy og brødsvamp


Hun ber folk som ferdes langs kysten i ytre deler av Oslofjorden om å være oppmerksom på mulige forekomster av havnespy, og melde fra om de ser noe de mistenker kan være den fremmede arten.

Foreløpig er det oppdaget havnespy i fem havneområder i Norge, alle på Vestlandet. Den fremmede arten dekker store områder rundt brygger og kaianlegg, men er også funnet i tareskog og andre naturlige habitat.

Hva hvis du finner havnespy?


Havnespy er beige-oransje, og vokser som en matte på steiner, berg, tau, brygger og andre materialer. Overflaten ser glatt ut, men den er ru å kjenne på.

Hvis du mistenker å ha kommet over havnespy oppfordres du til å rapportere funnet i Artsdatabankens rapportsystem for arter i Norge, Artsobservasjoner.no.

– Det er havnespy overalt


Hvis du ferdes i områder der det kan være havnespy kan du gjøre noen enkle tiltak for å redusere risikoen for å spre arten videre:

  • Det viktigste du kan gjøre for å hindre spredning av havnespy er å sjekke båten din og annet utstyr jevnlig, og rengjøre det hvis det har ligget ute i sjøen over lengre tid. Godt vedlikehold vil i stor grad hindre organismer som havnespy å feste seg.
  • Unngå å fiske og sette teiner i områder med havnespy. Vær ekstra oppmerksom hvis du ferdes i områder der du vet at arten finnes.
  • Finner du havnespy på båten eller utstyr så fjern dette på land. Havnespy dør hvis det tørker ut eller legges i ferskvann.


Overvåker kysten av Ytre Hvaler


Etter at havnespy ble funnet på Koster har Miljødirektoratet og Havforsknings­instituttet tatt miljø-DNA-prøver flere steder langs kysten av Ytre Hvaler.

DNA-prøvene vil vise om det er spor av havnespy i vannet, og er derfor en indikasjon på om arten har spredt seg til Hvaler. Resultatene skal komme kommer før jul.

Ytre Hvaler

Foto: Pernille Stensli/Miljødirektoratet


– Får vi noen positive prøvesvar vil vi følge opp med undersøkelser i felt for å dokumentere tilstedeværelsen av havnespy, sier Ellen Hambro.

Miljø-DNA har også tidligere blitt brukt til å kartlegge havnene med størst risiko for innførsel av fremmede arter. Der ble Oslofjorden identifisert som en av områdene med størst risiko.

LES OGSÅ
Forsker på havnespy i Haugesund


Vitenskapskomiteen for mat og miljø har i år jobbet med en risikovurdering av havnespy. Basert på deres anbefalinger jobber Miljødirektoratet sammen med Havforsknings­instituttet for å undersøke tiltak og metoder som kan fjerne arten.

– Foreløpig har vi ikke metoder for å fjerne havnespy permanent fra områder der arten har etablert seg. Fokuset nå er derfor å begrense spredning i størst mulig grad, sier Hambro.

Flere fremmede arter truer Oslofjorden


Etter aktsomhetsplikten i Naturmangfoldloven har de som er ansvarlig for aktiviteter i områder med havnespy en plikt til å begrense risikoen for at det sprer seg.

Dette kan for eksempel være hvis man eier en fritidsbåt som ligger i et område der havnespy er funnet.Miljødirektoratet setter nå i gang en kartlegging for å få enda bedre oversikt over hvor og i hvor stor grad havnespy har spredt seg.

Aktsomhetsplikten gjelder også kommersielle aktører. For mer informasjon og tiltak kan kommersielle aktører kontakte Sjøfartsdirektoratet.

Kilde: MiljødirektoratetANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

 

Scuba Schools International tilbyr kurs fra begynnernivå til instruktør. De har også et bredt utvalg av emnekurs og videregående kurs som rebreatherdykking og extended range. Flere av dykkesentrene i bransjeregisteret tilbyr SSI-kurs.

 

 

 

Annonsørinnhold:

  • Vraksafari på Gulen Dykkesenter

    Drømmer du om å oppleve store vrak fra andre verdenskrig? I området ved munningen av Sognefjorden ligger det mye spennende – ikke gå glipp av muligheten i år!

ANNONSE:

Annonsørinnhold:

  • Perfekt gave: Gi bort et dykkekurs!

    Et dykkesertifikat er en gave man har glede av hele livet. Gi et gavekort på SSI Open Water Diver hos ProDykk Oslo til en du er glad i – teorien kan man ta hjemme på sofaen.
Siste videoer:
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
Facebook
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
logo
Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 Avmelding fra nyhetsvarsler
© 2023 Forlaget Dykking AS