Har M/S Nordvard påvirket miljøet?
Ved hjelp av krabber, blåskjell og sediment­prøver skal Kystverket sjekke om miljøet har blitt påvirket av oljen som lekker fra skipsvraket M/S Nordvard i Mossesundet.
Har M/S Nordvard påvirket miljøet?
Foto: Statens naturoppsyn
VRAK

Har M/S Nordvard påvirket miljøet?
Ved hjelp av krabber, blåskjell og sediment­prøver skal Kystverket sjekke om miljøet har blitt påvirket av oljen som lekker fra skipsvraket M/S Nordvard i Mossesundet.
  30. mars 2023
☒   ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
Den 20. august 2022 ble det meldt om oljelekkasje av M/S Nordvard i Mossesundet. Det ble derfor satt i gang miljøundersøkelser i området rundt vraket, skriver Kystverket.

Undersøkelsene gjøres av Kystverket i samarbeid med Havforskningsinstituttet. Målet er å finne ut om det marine miljøet har blitt påvirket av oljelekkasjene, og eventuelt hvor mye.

☒   ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:


– Målet med arbeidet er å kartlegge graden av påvirkning på det marine miljøet av oljeforurensningen i Mossesundet, altså i oljeforurensningens influens­område, sier Ingrid Lauvrak, seniorrådgiver i virksomhetsområde for miljøberedskap i Kystverket.

Havforskningsinstituttet har på oppdrag fra Kystverket utarbeidet et program for miljøundersøkelsene.

LES OGSÅ
Vil stanse utslipp fra M/S Nordvard


Undersøkelsene innebærer å ta prøver av sedimenter, blåskjell og krabber fra området for å sjekke hvordan oljen fra vraket kan ha påvirket miljøet rundt.

Blåskjell og krabber anses som gode indikatororganismer. Visse stoffer fra oljeforurensningen, som polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH), antas å kunne gjenfinnes i disse organismene og i sedimentlaget på sjøbunnen.

Senkingen av M/S Nordvard


Prøvematerialet er nylig samlet inn av Havforskningsinstituttet i samarbeid med Statens naturoppsyn og Skjærgårdstjenesten i Moss kommune.

Havforskningsinstituttet vil utføre analysene, vurdere resultatene og sammenstille disse i en rapport som vil foreligge innen 15. september i år.Som grunnlag for programmet har Havforskningsinstituttet gått gjennom resultater av andre miljøundersøkelser gjennomført i Mossesundet i løpet av de siste 25 årene.

I tillegg har Moss kommune, Statsforvalteren i Oslo og Viken og Miljødirektoratet bidratt med faglige råd og innspill.ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

 

PADI er verdens største utdanningsorganisasjon med omtrent 135.000 instruktører og divemastere verden over. De fleste dykkesentrene i Norge utdanner dykkere etter PADIs modell - du finner en oversikt i bransjeregisteret.

 

 

 

Annonsørinnhold:

  • Ta dykkelappen hos OFDS før jul

    Dykking er en kjempespennende aktivitet, og ingenting er bedre enn å ha et dykkesertifikat i baklommen når du skal på vinterferie. Meld deg på – Oslofjorden Dykkesenter har et kurs på planen før jul.

ANNONSE:

Annonsørinnhold:

  • Dykk Thistlegorm og 11 andre vrak

    Dykkebazaar og Aggressor Fleet byr på en fantastisk liveaboard hvor man får dykke alle beste vrakene i Rødehavet – og de har gode betingelser for dykkeklubber og grupper.
Siste videoer:
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
Facebook
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
logo
Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 Avmelding fra nyhetsvarsler
© 2023 Forlaget Dykking AS