Norskehavet er varmere og surere
Nye målinger viser at Norskehavet har blitt varmere og surere. Forskerne har brukt lange dataserier fra en 75 år gammel målestasjon, og har fått viktig informasjon om miljøet.
Norskehavet er varmere og surere
Forskere tar opp utstyr for å måle havforsuring og temperatur. Foto: Tor de Lange, Universitetet i Bergen
HAVMILJØ

Norskehavet er varmere og surere
Nye målinger viser at Norskehavet har blitt varmere og surere. Forskerne har brukt lange dataserier fra en 75 år gammel målestasjon, og har fått viktig informasjon om miljøet.
  30. november 2023
☒   ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
Målingene fra 2022 viser at temperaturen på 2.000 meters dyp har steget med mer enn 0,2 grader celsius siden 1980-tallet.

– Dette er uvanlig for så dypt vann i Norske­havet, skriver Miljødirektoratet.

Kart

Målestasjonen M (Mike) langt ute i Norskehavet har målt havtemperaturen i 75 år. Kart: Miljødirektoratet


Mye av de menneskeskapte CO2-utslippene har blitt tatt opp av havet. Dette har dempet den globale oppvarmingen, men opptaket gjør havet surere.

Dette bekreftes av målingene, som viser at den største endringen skjer i overflaten. Der har pH-verdien avtatt med 0,06 siden 2001.– Dette tilsvarer at vannet har blitt 15% surere. Men også det dype vannet er påvirket av våre aktiviteter på lands, skriver Miljødirektoratet.

Du kan lese mer om havforsuringsprogrammet, hva som overvåkes og hvordan på Miljø­direktoratets temaside.

ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

PSS tilbyr utdanning fra grunnkurs til instruktør, og har kategorier for profesjonelle dykkere - fridykking, sportsdykking, teknisk dykking og førstehjelp/redning. I bransjeregisteret finner du dykkesentre som tilbyr PSS-kurs.


Annonsørinnhold:

  • Spennede utdanning: Bli minedykker!

    Minedykkerkommandoen er spesialtrente dykkere som er utdannet til å uskadeliggjøre eksplosiver. Du kan søke selv om du ikke har avtjent førstegangstjenesten.

ANNONSE:

Annonsørinnhold:

  • Bryggelys øker sikkerheten i havna

    En ny serie bryggelys fra Wee Marine AS skal øke sikkerheten i havneanlegg. Ett års utvikling ligger bak serien, som har fått navnet No1. Lysene er konstruert for å tåle store påkjenninger – og for å redde liv på mørke dager og kvelder.
Siste videoer:
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
Facebook
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
logo
Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 Avmelding fra nyhetsvarsler
© 2023 Forlaget Dykking AS