Enklere med oppdrett av andre arter
Regjeringen gjør flere endringer i forskriften for akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret. Blant annet likestilles oppdrett av sjøpunger med dyrking av tare og blåskjell.
Enklere med oppdrett av andre arter
Sjøpunger er blant artene det nå skal bli lettere å få tillatelse til å drive oppdrett av. Foto: Christian Skauge
OPPDRETT

Enklere med oppdrett av andre arter
Regjeringen gjør flere endringer i forskriften for akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret. Blant annet likestilles oppdrett av sjøpunger med dyrking av tare og blåskjell.
  23. februar 2024
☒   ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
– Regjeringen er opptatt av å legge til rette for mer forskning og næringsaktivitet knyttet til nye marine ressurser, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth i en pressemelding.

Hun forteller at endringene skal forenkle saksbehandlingen og bidra til at oppdrett av andre arter blir mer lønnsomt og konkurransedyktig.

Cecilie Myrseth

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth. Foto: Regjeringen


Blant de mest sentrale grepene er fjerningen av restriksjoner mot oppdrett av flere arter på samme sted, og en presisering av forbudet mot oppdrett av torsk i gyteområder.

Regjeringen har også besluttet å fjerne forbudet mot akvakultur med flere arter på samme lokalitet, og forenkler dermed saksbehandlingen betydelig.

LES OGSÅ
Taredyrking kan redusere nitrogen


– Produsenter som dyrker flere arter sammen kan utnytte synergier mellom arter, forbedre utnyttelsen av fôr og minimere miljøavtrykket, sier Myrseth.

– Ved å fjerne forbudet legger vi til rette for en mer bærekraftig og effektiv utnyttelse av våre marine ressurser. Dette vil bidra til innovasjon og utvikling i sektoren og styrke Norges posisjon som ledende innenfor bærekraftig akvakultur, sier hun.

Økt selvforsyning med nye marine arter?


Regjeringen har besluttet å utvide virkeområdet til forskriften, slik at den nå omfatter alle akvatiske organismer som ikke er eksplisitt unntatt.

Forskriftsendringene og en forenklet og mer lokal saksbehandling ventes å stimulere til forskning og utvikling innen lavtrofisk akvakultur.

LES OGSÅ
– Oppdrettsanlegg må tettes eller stenges


Regjeringen bringer også praksisen for oppdrett av sekkdyr opp på linje med eksisterende krav for vannlevende planter, inkludert tang og tare, og blåskjell.

Ved å harmonisere kravene på tvers av de ulike typene lavtrofisk akvakultur, etableres det en mer rettferdig og forutsigbar ramme for aktørene i bransjen.

Strandsnegler kan bli big business


Regjeringen tar også grep for å desentralisere behandlingen av søknader for akvakultur av sekkdyr, ved å delegere ansvaret for søknader fra Fiskeridirektoratet til de respektive fylkeskommunene.

– Jeg er opptatt av å bringe beslutningstakingen nærmere lokalsamfunnene som påvirkes. Dette tiltaket bidrar til å styrke fylkeskommunenes rolle i forvaltningen av den lokale marine næringen, sier Myrseth.Det er også gjort en endring i forskriften for å presisere at det er forbudt å drive oppdrett av torsk i gyteområder og gytefelt for villtorsk.

Forskriftsendringene trådte i kraft 7. februar 2024 etter en høringsrunde med flere etater, fylkeskommuner og næringsorganisasjoner.


ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Begynne å dykke - eller ta et videregående kurs?

 

Global Underwater Explorers tilbyr kurs for nybegynnere, erfarne dykkere og tekniske kurs for dyp dykking, grottedykking og dykking med rebreather. GUEs mål er å utvikle dine ferdigheter, effektive prosedyrer for problemløsning og gjøre deg til en bedre dykker.

 

 

 

Annonsørinnhold:

  • Hold varmen når du dykker

    Det er vinterkaldt i sjøen og viktig å sørge for å holde seg skikkelig varm. Det kan du gjøre med Santi elektriske varmesystemer fra Fue.no.

ANNONSE:

ANNONSE:

Annonsørinnhold:

  • GPS AS holder kurs i trykkprøving

    Trykkprøving av dykkeflasker er helt nødvendig og skal gjøres med faste intervaller. Nå kan du lære hvordan det gjøres hos Gass og Pusteservice i Drøbak.
Siste videoer:
ANNONSE:
ANNONSE:
Facebook
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
logo
Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 Avmelding fra nyhetsvarsler
© 2023 Forlaget Dykking AS