Vil ha fortgang i vern av Skarnsundet
Foto: MAREANO/Wikipedia (public domain)
VERNEOMRÅDE

Vil ha fortgang i vern av Skarnsundet
– Nå trenger vi fortgang i arbeidet med å verne verdifulle områder i havet og langs kysten, som Skarnsundet og Børgin i Trondheimsfjorden, sier leder i Naturvernforbundet Silje Ask Lundberg.

Vil ha fortgang i vern av Skarnsundet

– Nå trenger vi fortgang i arbeidet med å verne verdifulle områder i havet og langs kysten, som Skarnsundet og Børgin i Trondheimsfjorden, sier leder i Naturvernforbundet Silje Ask Lundberg.

  12. mai 2020
☒   ANNONSE:
Skarnsundet er et trangt sund med sterk tidevannsstrøm i den innerste delen av Trondheimsfjorden. Her finnes verdens grunneste forekomst av de revbyggende øyekorallene og et unikt marint liv.

I 2004 anbefalte et utvalg vern av 36 områder langs kysten. Til nå er bare seks av dem vernet.

Det ligger også 13 områder klare for vernevedtak i Klima- og miljødepartementet, og tolv av dem skulle vært klare i 2019. Naturvernforbundet etterlyser nå fortgang i arbeidet i en sak på sine hjemmesider.

LES OGSÅ
Oppdaget Vestlandets største korallrev


Biologiske oaser i Trøndelag

– Skarnsundet og Børgin er to svært verdifulle marine områder med særegent artsmangfold av nasjonal og internasjonal verdi. Vernet vil ikke være til hinder for dagens aktiviteter, men det er viktig å verne disse biologiske oasene mot framtidige inngrep, sier Ingerid Angell-Petersen i Naturvernforbundet i Trøndelag.

Hun legger til at begge områdene har blitt brukt i undervisning og forskning siden 1870, og er viktige referanseområder for forskning og overvåking.

– Vernet vil sikre det verdifulle økosystemet, som gir store rekreasjonsverdier for lokalbefolkningen, et rikt fritidsfiske, samt unike og intakte naturområder i turismesammenheng, sier Angell-Petersen.

Se video fra Buvika, Frosta og Skarnsundet:

Verdens grunneste kaldtvannskorallrev

Den sterke tidevannsstrømmen i Skarnsundet vasker bort fine partikler og etterlater fjell som gir godt feste for korallarter, forskjellige arter av svamper og annen godt intakt marin hardbunnsfauna.

Sundet er en populær dykkeplass, hvor man kan se verdens grunneste forekomster av den revbyggende kaldtvannskorallen øyekorall, Lophelia pertusa. Vanligvis finnes denne arten på 100–400 meters dyp.

Dykkere kan også observere flere haiarter, havmus, kronemaneter, sjøbusk og andre sjeldne arter, og Skarnsundet er i likhet med enkelte andre plasser i Trondheimsfjorden er kjent et svært spennende dyphavsliv på dykkbare dybder.
Kart: Google Maps


Også Børgin skulle vært vernet allerede

Børgin er en grunn fjordarm (poll) med et indre og et ytre basseng, som er forbundet med Trondheimsfjorden gjennom et smalt sund med en sterk tidevannsstrøm som gir stor utskifting av vann.

Både sundet og fjorden er viktige oppvekst- og leveområde for en mengde planter, krepsdyr, fisk og fugl.

Det er registrert 86 forskjellige makroalger, 78 flerbørstemarker, 45 muslingarter, 15 sjøpunger og 22 forskjellige pigghuder i fjorden. Det indre bassenget har en unik artssammensetning på grunn av oksygenfritt bunnvann.
ANNONSE:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

PADI er verdens største utdanningsorganisasjon med omtrent 135.000 instruktører og divemastere verden over. De fleste dykkesentrene i Norge utdanner dykkere etter PADIs modell - du finner en oversikt i bransjeregisteret.


Annonsørinnhold:

 • Gratis webinar om nattdykking

  Vil du komme i gang med nattdykking eller lære mer om emnet? Frivannsliv holder gratis webinar og forteller om anbefalt utstyr, ulike lyktmodeller, nattjakt og mye mer.

ANNONSE:

ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Image

Innhold, Dykking nr. 2/2020:

Innhold:

 • DYKKEMEDISIN: Stor COVID-19 SPESIAL
 • VRAKDYKKING: RMS Lusitania
 • UNDERVANNSFOTO: Ocean Art Photo Contest
 • RUNDEFUNNET: En tingbok forteller
 • GRUVEDYKKING: Norges svar på Tuna-Hästberg?
 • DYKKEMÅL: Dybdekart fra Lygnstøylvatnet
 • DYKKEREISE: Ponza i Italia
 • UTSTYRSTEST: KISS Sidewinder
 • PRODUKTNYTT: Nytt og nyttig på markedet

Abonnér på bladet Dykking og få spennende dykkestoff levert portofritt i postkassen!
ANNONSE:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

 • Spar penger på Aqua Lung LEG3ND

  One Ocean Dive Resort i Kristiansand fortsetter garasjesalget, og har knalltilbud på ventilservice, vinge med bakplate, computer, lykter og ventilservice.
Siste videoer:
logo
Bladet Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 


© 2020 Forlaget Dykking AS