Søk om tilskudd til tiltak mot marin forsøpling

Miljødirektoratet kan gi tilskudd til dykkeklubber og dykkesentre for tiltak som reduserer marin forsøpling, gjennom å dekke utgifter tilknyttet opprydding av marint avfall. Nå nærmer det seg søknadsfrist for 2021.

Søk om tilskudd til tiltak mot marin forsøpling
Opprydding av spøkelsesredskaper kan få støtte fra Miljødirektoratet.

STØTTEORDNINGSøk om tilskudd til tiltak mot marin forsøpling

Miljødirektoratet kan gi tilskudd til dykkeklubber og dykkesentre for tiltak som reduserer marin forsøpling, gjennom å dekke utgifter tilknyttet opprydding av marint avfall. Nå nærmer det seg søknadsfrist for 2021.

  2. januar 2021
Målgruppen for tilskuddsordningen er frivillige og ideelle organisasjoner og stiftelser registrert i Enhetsregisteret. Tilskudd kan også bli tildelt private bedrifter, og selvstendige kommunale og interkommunale selskap og samarbeidsorganer, slik som avfallselskap og friluftsråd.

Hovedfokus er opprydding i strandsonen, og her medregnes sjø/havbunn frem til marbakken eller til 5 meters dyp. I særskilte tilfeller kan det også bli gitt støtte til rydding ned til større dyp.

Dette betyr at det er gode muligheter for at både dykkeklubber og dykkesentre kan få støtte til sine tiltak og prosjekter, enten det er snakk om strandrydding eller fjerning av spøkelsesredskaper.

Det kan også gis tilskudd til tilsvarende tiltak langs eller ved elver, vann og innsjøer. Opprydding der det finnes en ansvarlig omfattes ikke av ordningen.


Kriterier for tilskudd

 • Opprydding av marin forsøpling og koordinering av slike prosjekter
 • Prosjekter for å forebygge marin forsøpling
 • Prosjekt som samler aktører, mange deltakere og dekker større geografiske områder
 • Forebyggingstiltak med en målrettet plan for å engasjere og involvere spesifikke sektorer eller næringer, for eksempel gjennom distribusjon av informasjonsmateriell
 • Søkere med spesiell kompetanse innenfor det omsøkte tiltaket
 • Tiltak som sikrer en effektiv bruk av midlene med godt dokumenterte utgiftsposter
 • Tiltak som medvirker med egenfinansiering eller med finansiering fra andre kilder
 • Tiltak som omfatter konkrete, realistiske og gjennomførbare planer for gjennomføring av prosjektet


Det er utarbeidet en forskrift med kriterier for bruken av ordningen. Tilskuddsordningen prioriterer tiltak som oppfyller flere kriterier.

Søknadsfrist i februar

Årlige satsingsområder og prioriteringer blir kunngjort av Miljødirektoratet i utlysningsteksten for tilskuddsordningen. Opprydding av spøkelsesredskaper burde definitivt kvalisifere!

Det er ikke offentliggjort noen søknadsfrist for 2021 enda. I fjor var fristen 7. februar, så vi antar det vil være på eller i nærheten av samme dato i år. I fjor ble det delt ut 70 millioner i støtte med minstebeløp på 300.000 kroner.

Søknad om tilskudd skal sendes i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.
ANNONSE:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

PADI er verdens største utdanningsorganisasjon med omtrent 135.000 instruktører og divemastere verden over. De fleste dykkesentrene i Norge utdanner dykkere etter PADIs modell - du finner en oversikt i bransjeregisteret.


Annonsørinnhold:

 • Anbefalinger til vinterdykking

  Det er vinterkaldt i sjøen og flotte dykkeforhold mange steder. Sørg for å holde deg varm og ha godt med lys – her er anbefalingene fra Fue.no.

ANNONSE:

ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Image

Innhold, Dykking nr. 2/2020:

Innhold:

 • DYKKEMEDISIN: Stor COVID-19 SPESIAL
 • VRAKDYKKING: RMS Lusitania
 • UNDERVANNSFOTO: Ocean Art Photo Contest
 • RUNDEFUNNET: En tingbok forteller
 • GRUVEDYKKING: Norges svar på Tuna-Hästberg?
 • DYKKEMÅL: Dybdekart fra Lygnstøylvatnet
 • DYKKEREISE: Ponza i Italia
 • UTSTYRSTEST: KISS Sidewinder
 • PRODUKTNYTT: Nytt og nyttig på markedet

Abonnér på bladet Dykking og få spennende dykkestoff levert portofritt i postkassen!
ANNONSE:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

Siste videoer:
logo
Bladet Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 


© 2020 Forlaget Dykking AS