Lovendring skal sikre at forurenser betaler
Dersom en forurenser ikke setter i gang tiltak de har blitt pålagt, kan myndighetene sette i gang tiltak selv og kreve inn kostnadene fra forurenser i etterkant.
Lovendring skal sikre at forurenser betaler
Kystverket har fjernet en rekke blåskjellanlegg langs kysten. Foto: Anne Grethe Nilsen, Kystverket/Flickr.com
LOVGIVING

Lovendring skal sikre at forurenser betaler
Dersom en forurenser ikke setter i gang tiltak de har blitt pålagt, kan myndighetene sette i gang tiltak selv og kreve inn kostnadene fra forurenser i etterkant.
  28. mai 2021
En endring i forurensningsloven gjør at myndighetene nå kan kreve renter også for perioden før det kan kreves forsinkelsesrente – såkalt avsavnsrente.

– Endringene som nå er gjort i forurensningsloven er viktige for å sikre at ansvarlig forurenser betaler, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn og samferdselsminister Knut Arild Hareide i en felles pressemelding.

LES OGSÅ: Må rydde opp i forurenset sjøbunn


Stortinget vedtok lov om endringer i forurensningsloven (lovhjemmel for krav om avsavnsrente) den 27. april 2021.

Loven ble sanksjonert av Kongen i statsråd den 21. mai, og de foreslåtte endringene trådde i kraft straks. Vedtaket er basert på forslag i Prop. 87 L (2020-2021).

Endringene er gjort i forurensningsloven § 76 som gjelder betaling av utgifter for tiltak mot forurensning og avfallsproblemer.

LES OGSÅ
Dømt til fengsel for plastforurensning


Forskriften inneholder blant annet regler om forurensningsmyndigheten sin rett til å få dekket de utgiftene, skadene eller tapene de har hatt dersom de har satt i verk tiltak på vegne av ansvarlig forurenser.

I tillegg gir endringen forurensningsmyndigheten rett til å kreve avsavnsrente i perioden frem til det kan kreves forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven.Avsavnsrenten er ment å dekke tapet forurensningsmyndigheten har hatt ved å ikke kunne disponere over penger de har krav på.

Du kan lese innstillingen fra energi- og miljøkomiteen om endringer i forurensningsloven her.

Kilde: Regjeringen

ANNONSE:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Begynne å dykke - eller ta et videregående kurs?

 

Global Underwater Explorers tilbyr kurs for nybegynnere, erfarne dykkere og tekniske kurs for dyp dykking, grottedykking og dykking med rebreather. GUEs mål er å utvikle dine ferdigheter, effektive prosedyrer for problemløsning og gjøre deg til en bedre dykker.


 

Annonsørinnhold:

 • Spar 2.000 kroner på grunnkurs!

  Nå er det sommertilbud på PADI Open Water Diver grunnkurs i dykking hos Nemo i Bergen. Dette er den beste gaven til deg selv eller noen du er glad i!

ANNONSE:

ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Image

Innhold, Dykking nr. 2/2020:

Innhold:

 • DYKKEMEDISIN: Stor COVID-19 SPESIAL
 • VRAKDYKKING: RMS Lusitania
 • UNDERVANNSFOTO: Ocean Art Photo Contest
 • RUNDEFUNNET: En tingbok forteller
 • GRUVEDYKKING: Norges svar på Tuna-Hästberg?
 • DYKKEMÅL: Dybdekart fra Lygnstøylvatnet
 • DYKKEREISE: Ponza i Italia
 • UTSTYRSTEST: KISS Sidewinder
 • PRODUKTNYTT: Nytt og nyttig på markedet

Abonnér på bladet Dykking og få spennende dykkestoff levert portofritt i postkassen!
ANNONSE:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

 • Er du interessert i dykkehistorie?

  Norsk Dykkehistorisk Forening arbeider for at det som både er et yrke, en hobby, en del av det norske forsvaret og en vitenskap skal få belyst og bevart sin historie.
Siste videoer:
logo
Bladet Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 


© 2020 Forlaget Dykking AS