Bergnebben har innebygd kompass
Leppefisken Bergnebb orienterer seg ved å bruke jordens magnetiske felt – men forsøk tyder på at det kun er hannfiskene som har dette innebygde kompasset.
Bergnebben har innebygd kompass
Bergnebb. Foto: Christian Skauge
FORSKNING

Bergnebben har innebygd kompass
Leppefisken Bergnebb orienterer seg ved å bruke jordens magnetiske felt – men forsøk tyder på at det kun er hannfiskene som har dette innebygde kompasset.
  Av Veronica Nagelsen, Havforskningsinstituttet
Leppefisken bergnebb er en liten fisk som holder til langs kysten. Den er vanlig å bruke som rensefisk i oppdrettsanlegg for å spise lus av laksen.

Fisken er stedbunden og oppholder seg i områder med grunt vann. Men om høsten svømmer den vekk, og ut til dypere vann der den oppholder seg om vinteren.

Når våren kommer svømmer fisken hjem igjen. Men hvordan finner de veien?

Bergnebb

Foto: Jan Fekjan/Artsdatabanken (CC BY-SA 4.0)


– Vi så at leppefiskene fant veien tilbake til sine territorier ved hjelp av et magnetisk innebygget kompass, forteller forsker Alessandro Cresci.

– Men det var kun hos hannfiskene vi så dette. Hos denne arten er hannene mer stedbundne enn hunnen, da de hevder territorier gjennom hele sommeren, også etter gytesesongen. Dermed gir dette mening, sier han.

LES OGSÅ
Vil forby leppefisk som lusespisere


I forsøket ble det brukt 50 leppefisk med halvparten hunner og hanner. Fisken ble fanget i en havn på Austevoll utenfor Bergen. Deretter ble de flyttet til en tank i et bygg nord for havnen der de ble fanget.

I dette bygget som er bygget bare av ikke-magnetisk materialer, er det en tank med et koilsystem rundt. Forsøksfasiliteten blir kalt for Maglab, og er utviklet av forskerne selv. I tanken kan de simulere jorden sine magnetfelt.

Maglab

Forsøksfasiliteten Maglab på Austevoll. Foto: Havforskningsinstituttet


Da forskerne roterte de magnetiske feltene i tanken for å manipulere himmelretningene, svømte hannfiskene i en retning på 210 grader mot sør.

Det var omtrent den retningen fisken måtte ha svømt for å komme tilbake til området der den ble fanget.

Hunnfiskene ikke like flinke


– Forsøket bekrefter at hannfiskene har et innebygd kompass som kan hjelpe fisken med å finne veien når den enten blir flyttet på, eller når den svømmer til dypere vann på vinteren, sier Cresci.

Jordkloden er som en stor magnetisk kule. Magnetiske kraftlinjer stråler ut fra den magnetiske sydpolen, og trekkes inn mot den magnetiske nordpolen.

Dette magnetfeltet brukes når vi navigerer med kompass som viser himmelretningene.

Bergnebb

Hunnene og hannene viste ikke samme evne til å finne veien hjem i studien. Foto: Christian Skauge


I studien så forskerne at hunnfiskene ikke viste den samme evnen til å orientere seg. Svømmebevegelser og fart var den samme, men hunnfiskene svømte mot tilfeldige magnetiske retninger.

– Det er første gangen vi ser at magnetisk orientering hos fisk er kjønnsavhengig, sier Cresci.

Utbredelse

Bergnebben er vanligst i sør, men forekommer langs nesten hele Norskekysten. Kart: Artsdatabanken


– Dette forsøket ble utført utenfor gytesesongen, og det er mulig at hunnfisken ville ha prøvd å svømme tilbake til fangststedet dersom det hadde vært i gytesesongen og den ville tilbake til sine utvalgte hannfisker, sier han.

Studien viser med andre ord at leppefisken kjenner omgivelsene sine, og vet hvor den hører hjemme.Ifølge Cresci bør dette tas hensyn til når det fiskes etter bergnebb, og når fisken som er under minstemål settes ut igjen.

– Men vi må ha mer kunnskap om hvor tilpasningsdyktig bergnebb faktisk er til nye omgivelser, sier Cresci.ANNONSE:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Begynne å dykke - eller ta et videregående kurs?

 

Global Underwater Explorers tilbyr kurs for nybegynnere, erfarne dykkere og tekniske kurs for dyp dykking, grottedykking og dykking med rebreather. GUEs mål er å utvikle dine ferdigheter, effektive prosedyrer for problemløsning og gjøre deg til en bedre dykker.


 

Annonsørinnhold:

  • Kurs i fridykking på engelsk

    Frivannsliv retter seg mot stadig nye kundegrupper, og nå holder de fridykkerkurs i Oslo på engelsk – til glede for de som ikke er så stødige i norsk.

ANNONSE:

ANNONSE:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

  • Gratis grunnkurs i fridykking

    Vil du begynne med fridykking, men har ikke fått tatt kurs? Kanskje du har kjøpt en utstyrspakke og vil lære mer? Nå får du gratis grunnkurs på nett hos Frivannsliv!
Siste videoer:
logo
Bladet Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 


© 2020-22 Forlaget Dykking AS