Opprettet Norges største marine verneområde
Regjeringen har opprettet Lopphavet marine verneområde, som er Norges største. Området ligger i kommunene Alta, Hasvik og Loppa i Troms og Finnmark fylke.
Opprettet Norges største marine verneområde
I to områder med forekomster av koraller blir det forbudt å fiske. Foto: Jan Helge Fosså, Havforskningsinstituttet
VERNEOMRÅDE

Opprettet Norges største marine verneområde
Regjeringen har opprettet Lopphavet marine verneområde, som er Norges største. Området ligger i kommunene Alta, Hasvik og Loppa i Troms og Finnmark fylke.
  28. juni 2022
☒   ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
– Regjeringen går inn for å verne store deler av Lopphavet i Troms og Finnmark. Men fiskerne skal kunne fortsette nesten som før, skriver NRK.

Lopphavet marine verneområde består av åpne sjøområder som rommer svært variert natur. Området er viktig for kysttorsken og en rekke sjøfugler.

Kart

Kart: Regjeringen.no


– Med opprettelsen av dette marine verneområdet skriver vi et lite stykke historie. Lopphavet har naturverdier som vi skal være stolte av, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide i en pressemelding.

Lopphavet har vi åpne havområder med storslått natur, unike korallrev og viktige sjøfuglområder. Dette er naturverdier miljøministeren ønsker å bevare best mulig for fremtidige generasjoner.

LES OGSÅ
Hvordan redde livet under vann?


Det nye verneområdet består av ett større område og to mindre delområder, som skal forvaltes i sammenheng, og samlet dekker et areal på 1.322 km2.

Det ble opprinnelig foreslått å verne et område på 3.045 kvadratkilometer, men dette er redusert etter innspill fra kommuner og næringsliv.

Norge vil opprette en havmiljølov


Lopphavet blir likevel Norges hittil største marine verneområde, og er på størrelse med de tre nasjonalparkene Raet, Ytre Hvaler og Færder til sammen.

I verneområdet vil aktivitet som påvirker negativt være forbudt. Dette vil blant annet gjelde plassering av nye installasjoner på havbunnen, deponering av masse, mudring og liknende.

Fylkesmannen tilrår at det innføres forbud mot skjellskraping og kommersiell høsting av tare. Plukking av skjell tillates.

LES OGSÅ
Anmelder 120 ulovlige redskaper


Fiske vil fortsatt være tillatt, med unntak av to mindre områder hvor det finnes koraller. Bunntråling blir forbudt innenfor et område som skal tjene som referanseområde for å studere effekter av reketråling.

Innenfor verneområdet vil det være mulighet til å søke om dispensasjon fra verneforskriften for akvakultur som ikke er i strid med verneformålet.

Lover krafttak for Oslofjorden


– Jeg mener vi med verningen av Lopphavet har fått en god balanse mellom bruk av naturressursene og beskyttelse av verneverdiene. Bærekraftig bruk står sentralt i vår tilnærming for å oppnå god og langsiktig forvaltning av våre sjøområder, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Lopphavet marine verneområde skal forvaltes av et eget verneområdestyre, der kommunene Alta, Hasvik og Loppa, Troms og Finnmark Fylkeskommune og Sametinget skal delta.Norge støtter at minst 30 prosent av havområdene i verden skal bevares gjennom vern eller andre effektive arealbaserte bevaringstiltak. Dette er en viktig sak frem mot FNs naturtoppmøte til høsten.

– Dette er en viktig avgjørelse. Her tar vi hensyn til både vern og kommunenes innspill om å sikre dagens næringsaktiviteter og innbyggernes bruk av området. Å bevare denne naturen i Lopphavet er viktig både lokalt, og for havnasjonen Norge, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Kilde: RegjeringenANNONSE:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Begynne å dykke - eller ta et videregående kurs?

 

Global Underwater Explorers tilbyr kurs for nybegynnere, erfarne dykkere og tekniske kurs for dyp dykking, grottedykking og dykking med rebreather. GUEs mål er å utvikle dine ferdigheter, effektive prosedyrer for problemløsning og gjøre deg til en bedre dykker.


 

Annonsørinnhold:

 • Lær mer om nakensnegler

  Boka Dyreliv i havet er en skattekiste for dykkere med interesse for marinbiologi. Der kan du lære mer om nakensnegler og alt mulig annet du ser når du dykker.

ANNONSE:

ANNONSE:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Image

Innhold, Dykking nr. 2/2020:

Innhold:

 • DYKKEMEDISIN: Stor COVID-19 SPESIAL
 • VRAKDYKKING: RMS Lusitania
 • UNDERVANNSFOTO: Ocean Art Photo Contest
 • RUNDEFUNNET: En tingbok forteller
 • GRUVEDYKKING: Norges svar på Tuna-Hästberg?
 • DYKKEMÅL: Dybdekart fra Lygnstøylvatnet
 • DYKKEREISE: Ponza i Italia
 • UTSTYRSTEST: KISS Sidewinder
 • PRODUKTNYTT: Nytt og nyttig på markedet

Abonnér på bladet Dykking og få spennende dykkestoff levert portofritt i postkassen!
ANNONSE:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

 • Gratis webinar for rustne dykkere

  Er det lenge siden du var i vannet? Er du litt usikker på teorien? Fortvil ikke – i kveld holder Frivannsliv et gratis oppfriskningskurs for deg som dykker med flasker på ryggen.
Siste videoer:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

Scuba Schools International tilbyr kurs fra begynnernivå til instruktør. De har også et bredt utvalg av emnekurs og videregående kurs som rebreatherdykking og extended range. Flere av dykkesentrene i bransjeregisteret tilbyr SSI-kurs.


Annonsørinnhold:

 • Lær mer om nakensnegler

  Boka Dyreliv i havet er en skattekiste for dykkere med interesse for marinbiologi. Der kan du lære mer om nakensnegler og alt mulig annet du ser når du dykker.

ANNONSE:

Les i siste utgave av bladet Dykking:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Image

Innhold, Dykking nr. 2/2020:

Innhold:

 • DYKKEMEDISIN: Stor COVID-19 SPESIAL
 • VRAKDYKKING: RMS Lusitania
 • UNDERVANNSFOTO: Ocean Art Photo Contest
 • RUNDEFUNNET: En tingbok forteller
 • GRUVEDYKKING: Norges svar på Tuna-Hästberg?
 • DYKKEMÅL: Dybdekart fra Lygnstøylvatnet
 • DYKKEREISE: Ponza i Italia
 • UTSTYRSTEST: KISS Sidewinder
 • PRODUKTNYTT: Nytt og nyttig på markedet

Abonnér på bladet Dykking og få spennende dykkestoff levert portofritt i postkassen!
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

 • Gratis webinar for rustne dykkere

  Er det lenge siden du var i vannet? Er du litt usikker på teorien? Fortvil ikke – i kveld holder Frivannsliv et gratis oppfriskningskurs for deg som dykker med flasker på ryggen.
Siste videoer:
logo
Bladet Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 


© 2020-22 Forlaget Dykking AS