Åpner for taretråling i Nordland
Fiskeridirektoratet fastsetter nå en forskrift som åpner for å tillate taretråling sør for Vegaøyan verdensarvområde. Dermed utvides området for taretråling til også å omfatte sørlige deler av Nordland fylke.
Åpner for taretråling i Nordland
Foto: Havforskningsinstituttet (CC BY-SA 4.0)
TARETRÅLING

Åpner for taretråling i Nordland
Fiskeridirektoratet fastsetter nå en forskrift som åpner for å tillate taretråling sør for Vegaøyan verdensarvområde. Dermed utvides området for taretråling til også å omfatte sørlige deler av Nordland fylke.
  2. juli 2022
☒   ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
Kystområdene nord for Trøndelag har hittil vært stengt for taretråling. Forskriften som endrer dette ble lagt ut på høring i mars i år.

– Havressursloven sier at vi skal legge til rette for å kunne utnytte de viltlevende ressursene i havet innenfor bærekraftige rammer, skriver Fiskeridirektoratet.

LES OGSÅ
Taretråling i Nordland på høring


Havforskningsinstituttet har drevet prøvetråling etter tare sør i Nordland siden 2013, og har i sin sluttrapport konkludert med at det er biologiske forsvarlig å åpne området for kommersiell taretråling.

– Kunnskapen vi har legger ikke hindringer i veien for at tareskogen langs kysten kan utnyttes, sier fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen.
Det åpnes nå for taretråling i Nordland for første gang.


– Regionale høstingsplaner skal regulere uttaket av tare, og sørge for at tareskogen skal kunne vokse opp igjen etter høsting, sier Bakke-Jensen.

Dette skal bidra til at påvirkningen på økosystemet blir så liten som mulig, opplyser Fiskeridirektoratet på sine hjemmesider.

– Det har vært hevdet at taretråling er skadelig for spesielt sjøfugl, men vi har i dag ingen kunnskap som understøtter dette, skriver Fiskeridirektoratet.

LES OGSÅ
Kan vi ha både kråkeboller og tareskog?


Undersøkelser NINA (Norsk institutt for naturforskning) har gjort med skarv viser ingen negative effekter av taretråling på skarv i området ved Sklinna sør på Helgelandskysten.

Høstingen reguleres ved at områdene deles inn i felter som rullerer slik at hvert felt er åpent for taretråling hvert femte år.

I forhold til den totale mengden stortare som vokser langs norskekysten utgjør den høstede mengden en svært liten del, cirka 0,3 prosent.

Fiskeriforvaltning beskytter marin natur


Utvidelsen av området for taretråling gjelder fra Trøndelag grense til Vega, og området blir delt inn i 40 høstingsfelt hvor det rulleres mellom feltene hvor det kan høstes.

– Etter anbefaling fra Havforskningsinstituttet vil vi ha en annen høstesyklus i halvparten av feltene i det gjeldene området, sier Bakke-Jensen.Det innebærer at 20 felt vil ha en rulleringssyklus på 5 år slik det er sør for Nordland, mens 20 felt vil ha rulleringssyklus på 10 år.

– Det betyr at reguleringen av taretråling i nord er betydelig strammet inn sammenlignet med fra Trøndelag og sørover, sier Bakke-Jensen.

Kilde: FiskeridirektoratetANNONSE:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Begynne å dykke - eller ta et videregående kurs?

 

Global Underwater Explorers tilbyr kurs for nybegynnere, erfarne dykkere og tekniske kurs for dyp dykking, grottedykking og dykking med rebreather. GUEs mål er å utvikle dine ferdigheter, effektive prosedyrer for problemløsning og gjøre deg til en bedre dykker.


 

Annonsørinnhold:

 • Lær mer om nakensnegler

  Boka Dyreliv i havet er en skattekiste for dykkere med interesse for marinbiologi. Der kan du lære mer om nakensnegler og alt mulig annet du ser når du dykker.

ANNONSE:

ANNONSE:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Image

Innhold, Dykking nr. 2/2020:

Innhold:

 • DYKKEMEDISIN: Stor COVID-19 SPESIAL
 • VRAKDYKKING: RMS Lusitania
 • UNDERVANNSFOTO: Ocean Art Photo Contest
 • RUNDEFUNNET: En tingbok forteller
 • GRUVEDYKKING: Norges svar på Tuna-Hästberg?
 • DYKKEMÅL: Dybdekart fra Lygnstøylvatnet
 • DYKKEREISE: Ponza i Italia
 • UTSTYRSTEST: KISS Sidewinder
 • PRODUKTNYTT: Nytt og nyttig på markedet

Abonnér på bladet Dykking og få spennende dykkestoff levert portofritt i postkassen!
ANNONSE:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

 • Gratis webinar for rustne dykkere

  Er det lenge siden du var i vannet? Er du litt usikker på teorien? Fortvil ikke – i kveld holder Frivannsliv et gratis oppfriskningskurs for deg som dykker med flasker på ryggen.
Siste videoer:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

Scuba Schools International tilbyr kurs fra begynnernivå til instruktør. De har også et bredt utvalg av emnekurs og videregående kurs som rebreatherdykking og extended range. Flere av dykkesentrene i bransjeregisteret tilbyr SSI-kurs.


Annonsørinnhold:

 • Lær mer om nakensnegler

  Boka Dyreliv i havet er en skattekiste for dykkere med interesse for marinbiologi. Der kan du lære mer om nakensnegler og alt mulig annet du ser når du dykker.

ANNONSE:

Les i siste utgave av bladet Dykking:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Image

Innhold, Dykking nr. 2/2020:

Innhold:

 • DYKKEMEDISIN: Stor COVID-19 SPESIAL
 • VRAKDYKKING: RMS Lusitania
 • UNDERVANNSFOTO: Ocean Art Photo Contest
 • RUNDEFUNNET: En tingbok forteller
 • GRUVEDYKKING: Norges svar på Tuna-Hästberg?
 • DYKKEMÅL: Dybdekart fra Lygnstøylvatnet
 • DYKKEREISE: Ponza i Italia
 • UTSTYRSTEST: KISS Sidewinder
 • PRODUKTNYTT: Nytt og nyttig på markedet

Abonnér på bladet Dykking og få spennende dykkestoff levert portofritt i postkassen!
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

 • Gratis webinar for rustne dykkere

  Er det lenge siden du var i vannet? Er du litt usikker på teorien? Fortvil ikke – i kveld holder Frivannsliv et gratis oppfriskningskurs for deg som dykker med flasker på ryggen.
Siste videoer:
logo
Bladet Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 


© 2020-22 Forlaget Dykking AS