– Ekspertutvalget ser spøkelser
Ekspertutvalget for U-864 ved Fedje er bekymret for risikoen ved heving av vraket på grunn av torpedoer og ammunisjon i lasten. – Ekspertutvalget ser spøkelser, svarer en faggruppe.
– Ekspertutvalget ser spøkelser
Foto: Kriegsmarine
UBÅTSAKEN

– Ekspertutvalget ser spøkelser
Ekspertutvalget for U-864 ved Fedje er bekymret for risikoen ved heving av vraket på grunn av torpedoer og ammunisjon i lasten. – Ekspertutvalget ser spøkelser, svarer en faggruppe.
  Av orlogskaptein (P) Rune Birger Nilsen, på vegne av faggruppen
☒   ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
U-864 har siden den ble funnet i 2003 utgjort en stor miljøtrussel for Vestlandet, og ikke minst Fedje kommune, som nærmeste nabo.

Til sammen er 67 tonn metallisk kvikksølv fordelt på to store vrakdeler og nærliggende sediment. Nå skal det konkluderes.

Kvikksølvbeholder

Kvikksølvbeholderne som var i lasten til U-864 ruster sakte, men sikkert i stykker. Foto: Kystverket


Nærings- og fiskeridepartementet oppnevnte et ekspertutvalg i 2020, og basert på utvalgets rapport ble det lagt ut en høring, som ble lukket 27. januar 2023.

Ekspertutvalget vurderer torpedoer og ammunisjon slik:

«Når det gjelder kortsiktig miljørisiko, samt operasjonell risiko under gjennom­føring, er det for alternativet med heving av vrak med last utvalgets vurdering at risiko tidligere har vært undervurdert. Dette er spesielt knyttet til risiko ved håndtering av torpedoer og annen ammunisjon.

Slik utvalget vurderer denne risikoen i dag, vil både kortsiktig miljørisiko og operasjonell risiko for mannskaper på overflatefartøy derfor være forhøyet i dette alternativet og da være på et uakseptabelt nivå. Det er utvalgets oppfatning at vurderingen vedrørende ammunisjon peker på betydelig risiko ved alternativet heving av vrak og last».


Vil heve kvikksølv og dekke til vraket


Ikke hinder for heving


Jeg leder en faggruppe bestående av både nåværende og tidligere offiserer og marineingeniører, og vi har gitt høringsinnspill på praktisk håndtering av våpen og ammunisjon.

Faggruppen har praktisk ekspertise på torpedoer og ammunisjon, håndvåpen, artilleri og tysk ubåt-skipsteknikk i perioden 1940–45.

LES OGSÅ
U-864 ble senket av HMS Venturer


Vårt høringsinnspill viser at ekspertutvalgets vurdering av risiko knyttet til torpedoer og ammunisjon er feil. Fra et fagteknisk ståsted fremstår ikke torpedoer og ammunisjon som et hinder for å heve U-864.

Vi er bekymret for at konsekvensene av ekspertutvalgets anbefaling kan bli at besluttende myndighet tar dette for god fisk. Alle høringsuttalelsene ligger på Regjeringen.no.

Torpedo

U-864 hadde seks torpedorør og var bevæpnet med 24 torpedoer. Foto: Wydawnictwo Prasowe Kraków-Warszawa (public domain)


Det er trygt å arbeide med og håndtere torpedoer og ammunisjon, dersom det utføres etter godkjente prosedyrer og av Forsvarets minedykkerkommando.

Det er alltid en viss kalkulert fare ved å håndtere ammunisjon, da denne er laget for å frigi en voldsom mengde energi dersom den virker som tiltenkt.

Forsvaret utdanner og trener personell spesielt for håndtering av ammunisjon og eksplosiver og utfører ca. 400 skarpe eksplosivryddeoppdrag årlig.

LES OGSÅ
Minedykker – en jobb med smell i


Dette er oppdrag både på land og i vann. Håndtering av artilleri, håndvåpen med ammunisjon håndteres også sikkert av EOD-personellet.

Et eksempel er da Minedykkerkommandoen hevet 42 tyske torpedoer fra 55 meter dyp i Gandsfjorden i 2014.

Som faggruppe støtter vi ikke ekspertutvalgets anbefaling om «trinnvis prosess og tilnærming», med stor mulighet for etablering av giftdeponi på sjøbunnen.

Wolfgang Lauenstein

Wolfgang Lauenstein, som i 2003 gjorde norske myndigheter oppmerksom på U-864s kvikksølvlast. Foto: Privat


Det handler om å redusere langsiktig risiko betydelig, der økonomi er en underordnet faktor for å lyktes.

Som faggruppe setter vi målsettingen om en «fullverdig arbeidsprosess» høyest, der mest mulig kvikksølv fjernes fra vrakdelene og nærliggende sedimenter.Torpedoer og annen ammunisjon står ikke veien for arbeidet på sjøbunnen eller heving av vrakdelene. Heving letter arbeidsprosessene og er å foretrekke.

På vegne av faggruppen, orlogskaptein (P) Rune Birger NilsenOpprinnelig publisert 07.05.2023ANNONSE:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

PADI er verdens største utdanningsorganisasjon med omtrent 135.000 instruktører og divemastere verden over. De fleste dykkesentrene i Norge utdanner dykkere etter PADIs modell - du finner en oversikt i bransjeregisteret.


Annonsørinnhold:

  • Ta grunnkurs i dykking på Smøla

    Bare Dykk arrangerer CMAS * grunnkurs hos Nekton Diving på Smøla. Benytt sjansen til å ta dykkekurs i unike omgivelser og få en flott start på dykkekarrieren.

ANNONSE:

Les i siste utgave av bladet Dykking:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

  • Ta PADI Rescue Diver i sommer

    PADI Rescue Diver gjør deg til en sikrere og bedre meddykker, og du lærer å håndtere og ikke minst forebygge ulykker. Nå kan du ta det viktige kurset hos Oslofjorden Dykkesenter.
Siste videoer:
logo
Bladet Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 


© 2020-22 Forlaget Dykking AS