– Altfor mye nitrogen i Ytre Oslofjord
Det har vært en kraftig økning av nitrogenutslippene i Ytre Oslofjord. Det har vært en femdobling de siste 150 årene, og det er Norge selv som forurenser. En ny rapport anbefaler strakstiltak.
– Altfor mye nitrogen i Ytre Oslofjord
Bunn dekket med trådalger i Viksfjorden ved Larvik. Her er det umulig for fisk og annet dyreliv å finne skjul og mat. Foto: NIVA
HAVMILJØ

– Altfor mye nitrogen i Ytre Oslofjord
Det har vært en kraftig økning av nitrogenutslippene i Ytre Oslofjord. Det har vært en femdobling de siste 150 årene, og det er Norge selv som forurenser. En ny rapport anbefaler strakstiltak.
  4. juli 2021
☒   ANNONSE:
– Flere områder av Oslofjorden tilføres altfor mye nitrogen. Det kommer hovedsakelig fra jordbruk og avløp i Norge, og ikke med kyststrømmen fra andre land, slik man tidligere har trodd, sier direktør i Miljødirektoratet Ellen Hambro i en pressemelding.

En rapport fra Niva og Havforskningsinstituttet, som er laget som en oppfølging av regjeringens Oslofjordplan, viser at det er flere alvorlige eller akutte problemområder i Ytre Oslofjord hvor utslippene må reduseres.

LES OGSÅ: Ålegressenger nedgros av «lurv»


Det har vært en femdobling av nitrogentilførselen til Ytre Oslofjord siden førindustriell tid. Siden tidlig 90-tall har det vært en tydelig økning på henholdsvis 19 og 30 prosent fra jordbruk og avløp.

Målinger viser at den forurensingen av fjorden som stammer fra nitrogen kommer fra aktiviteter i Norge, via vassdrag og som direkteutslipp til kysten.

Meget alvorlig faresignal


Kyststrømmen fra Danmark, Sverige og Tyskland tilfører mye mindre nitrogen enn man tidligere har trodd.

– Det er faktisk slik at kyststrømmen fra disse landene fortynner nitrogenet i Oslofjordvannet. Dette skyldes at de andre landene i større grad enn Norge renser vannet sitt for nitrogen, sier Ellen Hambro.

LES OGSÅ
Sukkertaren forsvinner fra Oslofjorden


Rapporten beskriver tydelige negative effekter av overgjødsling med nitrogen og andre næringsstoffer, ved at det dannes trådformede grønnalger som kveler sukkertare og ålegress.

Sukkertareskoger og ålegressenger er viktige oppvekstområder for fisk og annet dyreliv. Dette har medvirket til kollaps i torskebestanden.

Nitrogensyklus

Slik fungerer nitrogensyklusen i et akvatisk miljø. Illustrasjon: Ærtebjerg et al. Danmarks Miljøundersøgelser


Når planter og dyr dør og faller ned på fjordbunnen råtner de, og forbruker oksygen.

Sammen med tidligere industriutslipp gjør dette at flere innelukkede områder, som for eksempel Frierfjorden, Drammensfjorden og Iddefjorden, har oksygensvinn i bunnvannet.

LES OGSÅ
Slår alarm: Oslofjorden gror igjen


Når oksygenet forsvinner helt, dør eller flykter også alle dyr som lever på bunnen. Nå ser man oksygensvinn også i nye områder.

– At det er for lite oksygen også i åpne områder som i Breiangen sør for Hurumlandet er helt ny kunnskap, og et meget alvorlig faresignal. Det betyr at vi ikke bare har et problem i sidefjordene, men også regionalt i store deler av Ytre Oslofjord, sier Hambro.

Ett av flere tiltak som skal utredes er om det skal settes et tak på spredning av nitrogen fra husdyrgjødsel på vestsiden av Oslofjorden, slik det er gjort i noen områder på østsiden.Statsforvalteren skal også utarbeide regionale forskrifter som bidrar til å redusere tilførsler av jordpartikler, nitrogen og fosfor fra åkerarealer til Oslofjorden.

– Det er viktig å få på plass regionale forskrifter som regulerer avrenning av nitrogen fra jordbruket, sier Ellen Hambro.

FORSKNINGEN BAK ARTIKKELEN
André Staalstrøm, Mats Walday, Christian Vogelsang, Helene Frigstad, Gunhild Borgersen, Jon Albretsen og Lars-Johan Naustvoll (2021): Utredning av behovet for å redusere tilførslene av nitrogen til Ytre Oslofjord. NIVA-rapport 7639-2021,

Kilde: Miljødirektoratet/NIVA

ANNONSE:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

PSS tilbyr utdanning fra grunnkurs til instruktør, og har kategorier for profesjonelle dykkere - fridykking, sportsdykking, teknisk dykking og førstehjelp/redning. I bransjeregisteret finner du dykkesentre som tilbyr PSS-kurs.


Annonsørinnhold:

 • Lær nattdykking hos ProDykk

  Når solen har gått ned kommer ålen og morilden ut! Løft erfaringene dine med et dykk i mørket, og bli med når ProDykk holder kurs i nattdykking på Diversnight, lørdag 6. november.

ANNONSE:

ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Image

Innhold, Dykking nr. 2/2020:

Innhold:

 • DYKKEMEDISIN: Stor COVID-19 SPESIAL
 • VRAKDYKKING: RMS Lusitania
 • UNDERVANNSFOTO: Ocean Art Photo Contest
 • RUNDEFUNNET: En tingbok forteller
 • GRUVEDYKKING: Norges svar på Tuna-Hästberg?
 • DYKKEMÅL: Dybdekart fra Lygnstøylvatnet
 • DYKKEREISE: Ponza i Italia
 • UTSTYRSTEST: KISS Sidewinder
 • PRODUKTNYTT: Nytt og nyttig på markedet

Abonnér på bladet Dykking og få spennende dykkestoff levert portofritt i postkassen!
ANNONSE:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

 • Gratis grunnkurs i fridykking

  Vil du begynne med fridykking, men har ikke fått tatt kurs? Kanskje du har kjøpt en utstyrspakke og vil lære mer om denne hobbyen? Nå tilbyr Frivannsliv deg et gratis grunnkurs.
Siste videoer:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Begynne å dykke - eller ta et videregående kurs?

 

Global Underwater Explorers tilbyr kurs for nybegynnere, erfarne dykkere og tekniske kurs for dyp dykking, grottedykking og dykking med rebreather. GUEs mål er å utvikle dine ferdigheter, effektive prosedyrer for problemløsning og gjøre deg til en bedre dykker.


 

Annonsørinnhold:

 • Lær nattdykking hos ProDykk

  Når solen har gått ned kommer ålen og morilden ut! Løft erfaringene dine med et dykk i mørket, og bli med når ProDykk holder kurs i nattdykking på Diversnight, lørdag 6. november.

ANNONSE:

ANNONSE:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Image

Innhold, Dykking nr. 2/2020:

Innhold:

 • DYKKEMEDISIN: Stor COVID-19 SPESIAL
 • VRAKDYKKING: RMS Lusitania
 • UNDERVANNSFOTO: Ocean Art Photo Contest
 • RUNDEFUNNET: En tingbok forteller
 • GRUVEDYKKING: Norges svar på Tuna-Hästberg?
 • DYKKEMÅL: Dybdekart fra Lygnstøylvatnet
 • DYKKEREISE: Ponza i Italia
 • UTSTYRSTEST: KISS Sidewinder
 • PRODUKTNYTT: Nytt og nyttig på markedet

Abonnér på bladet Dykking og få spennende dykkestoff levert portofritt i postkassen!
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

 • Gratis grunnkurs i fridykking

  Vil du begynne med fridykking, men har ikke fått tatt kurs? Kanskje du har kjøpt en utstyrspakke og vil lære mer om denne hobbyen? Nå tilbyr Frivannsliv deg et gratis grunnkurs.
Siste videoer:
logo
Bladet Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 


© 2020 Forlaget Dykking AS