Ulykkesrapport fra Blücher-ulykken
I Norges Dykkeforbunds rapport etter den fatale ulykken i Drøbak i fjor vinter kommer det frem opplysninger om at dykkingen ble gjennomført i jakten på skipsklokken. Ulykkeskommisjonen går også langt i å konkludere med årsaken til at det gikk galt.
Ulykkesrapport fra Blücher-ulykken
Maleri av Blücher på havbunnen ved Askholmene. Foto: © Harald Nygård (med tillatelse)
DYKKERULYKKE

Ulykkesrapport fra Blücher-ulykken
I Norges Dykkeforbunds rapport etter den fatale ulykken i Drøbak i fjor vinter kommer det frem opplysninger om at dykkingen ble gjennomført i jakten på skipsklokken. Ulykkeskommisjonen går også langt i å konkludere med årsaken til at det gikk galt.
  11. februar 2022
☒   ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
I en grundig rapport går ulykkeskommisjonen i Norges Dykkeforbund gjennom alle relevante faktorer rundt ulykken og utstyret den forulykkede benyttet, en JJ-CCR rebreather.

Kommisjonen har gjennomført en rekke tekniske undersøkelser for å komme til bunns i hva som skjedde da Lars Martin Thorstein omkom utenfor Drøbak den 13. februar 2021.

Lars Martin (34) døde i dykkerulykken


Analysen av oksygensensorene på rebreatheren viser at O2-nivået var innenfor akseptable nivåer, og dette støttes av den forulykkedes dykkecomputer.

Det fremkommer ingen opplysninger som tilsier at manglende dekompresjon eller utstyrssvikt kan ha vært årsaker til ulykken.

Tidsforløpet mellom ulykken og tidspunktet for de tekniske undersøkelsene gir rom for usikkerhet rundt enkelte detaljer, men totalt sett gir rapporten et overveiende sannsynlig bilde av hva som kan ha skjedd.

Diabetes + CO2


Ulykkeskommisjonen konkluderer med at hypoglykemisk bevissthetstap som følge av diabetes og CO2 er de sannsynlige direkte årsakene til dødsfallet.

– Det ansees også svært sannsynlig at dette er en kombinasjon som har bidratt til å redusere forulykkedes evne til å håndtere situasjonen, heter det i rapporten.

Kommisjonen har imidlertid ikke hatt tilgang på obduksjonsrapporten, og vi opplever det derfor som noe bastant å konkludere med at hypoglykemi er en faktor.

Computer

Bildet viser computeren til forulykkede etter det første dykket. Ulykkesdykket ble gjort til samme dybde. Foto: NDFs ulykkesrapport


Norges Dykkeforbund og ulykkeskommisjonen fortjener etter vår mening ros for en svært grundig og gjennomarbeidet rapport.

Selv om dette handler om dykking på et helt annet nivå enn vanlig sportsdykking er det viktig at det kommer ut god og saklig informasjon etter ulykker.

Vi oppfordrer derfor alle som er interessert i kommisjonens vurderinger og de tekniske analysene å lese rapporten grundig.

En helt annen historie


Ved siden av de tørre tallene er det også to andre forhold som vekker interesse – hvor den forulykkede faktisk dykket, og hva som var hensikten med dykket.

Her tegner rapporten et helt annet og langt mer alvorlig bilde av hendelsesforløpet enn det som kom frem i dagene etter ulykken.

Stor leteaksjon: Dykker savnet i Drøbak


På ulykkesdagen rapporterte vi at den forulykkende hadde dykket på vraket av Blücher. På bakgrunn av informasjon fra tre uavhengige kilder med kjennskap til ulykken dementerte vi dette dagen etter.

Vi ble fortalt at det fatale andredykket var «et grunt solodykk for å fikse på noe utstyr». Denne historien viser seg nå å ikke stemme.

LES OGSÅ
– Dykket ikke på vraket av Blücher


Av hensyn til de pårørende unnlot vi å publisere alle detaljene vi satt inne med, for å unngå spekulasjoner om hva som var årsaken til den tragiske ulykken.

Vi måtte også forholde oss til at de andre dykkerne var å betrakte som vitner og dermed måtte behandles i forhold til «Vær varsom»-plakaten. Dette begrenset våre muligheter til å innhente informasjon.

Jaktet på skipsklokken


Opplysningene i rapporten kommer derfor som en overraskelse: Den forulykkede holdt på å rigge til en slange og en pumpe for å spyle i området der skipsklokken til Blücher antas å ligge.

Hensikten skal ikke ha vært suvenirjakt for personlig vinning, men å hente opp skipsklokken slik at den kunne stilles ut på museet på Oscarsborg.

Det fatale dykket var slett ikke noe grunt kosedykk: Rapporten viser at han var på 90 meters dyp, bare 23 minutter etter et dykk til tilsvarende dybde.

Redningsskøyta

En omfattende leteaksjon ble igangsatt da dykkeren ble meldt savnet. Foto: RS Einar Staff Senior/Redningsselskapet


Vraket av Blücher ble fredet av Riksantikvaren i 2016. Det ble innført dykkeforbud, og årsaken var nettopp vrakplyndring.

Riksantikvaren har vært klare på at dykking er en viktig del av formidlingen av historien, og har via Maritimt Museum gikk dykketillatelse til alle som har bedt om dette.

LES OGSÅ
Senkingen av Blücher


Det har imidlertid vært krystallklart at man ikke har lov å ta opp gjenstander, og den gylne regelen «se, men ikke røre» har vært rettesnoren. Dykkingen i februar i fjor var derfor i strid med dette.

Ulykkesrapporten åpner også for spørsmålet om hva de andre dykkerne visste. Man tar ikke med seg 100–200 meter slange i båten uten at noen legger merke til det.

Et alvorlig tillitsbrudd


De som var involvert i dykkingen på Blücher den fatale februardagen i 2021 har sørget for et alvorlig brudd på tilliten mellom dykkemiljøet, eieren av vraket og myndighetene.

– Dette er meget alvorlig, og vi er svært skuffet over det som kommer frem i rapporten, sier en representant for Saga Shipping til Dykking.

Konsekvensen kan meget vel bli at Maritimt Museum ikke lenger vil gi dispensasjon til dykking på Blücher. Det er trist for dem som dykker på vraket med hederlige hensikter.

Blücher

Fra Blüchers fordekk på krysserens siste reis mot møtet med Oscarsborgs kanoner og topedobatteri. Foto: Wikimedia Commons


Norges Dykkeforbund la ut ulykkesrapporten på sine nettsider for en uke siden, men de har valgt å ikke publisere noen sak om det eller dele rapporten på sine Facebook-sider.

Begrunnelsen er at forbundet «ikke ønsker overdreven oppmerksomhet rundt rapporten, samtidig som de vil at informasjonen skal komme dykkemiljøet til gode i form av læring», får Dykking opplyst.Det er flott at NDF bruker tid og ressurser på å produsere en ulykkesrapport, men vi synes det er synd at man velger å ikke formidle den til allmenheten. I stedet blir den delt på Facebook av en privatperson.

– NDF Ulykkeskommisjon kan dessverre ikke stille seg bak Dykking sin fremstilling av saken og oppfordrer interesserte å lese rapporten i sin helhet, skriver NDF i en e-post til Dykking.

ANNONSE:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

 

Norges Dykkeforbund utdanner dykkere etter retningslinjene til CMAS, det internasjonale dykkeforbundet. Utdanningen skjer gjennom dykkeklubbene eller hos autoriserte dykkeskoler. Flere av dykkesentrene i bransjeregisteret tilbyr også CMAS-kurs.


 

Annonsørinnhold:

 • Reise: Dusinet fullt i Rødehavet

  DykkeBazaar og Aggressor Fleet byr på en fantastisk liveaboard hvor man får dykke alle beste vrakene i Rødehavet – og de har gode betingelser for dykkeklubber og grupper.

ANNONSE:

ANNONSE:
ANNONSE:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Image

Innhold, Dykking nr. 2/2020:

Innhold:

 • DYKKEMEDISIN: Stor COVID-19 SPESIAL
 • VRAKDYKKING: RMS Lusitania
 • UNDERVANNSFOTO: Ocean Art Photo Contest
 • RUNDEFUNNET: En tingbok forteller
 • GRUVEDYKKING: Norges svar på Tuna-Hästberg?
 • DYKKEMÅL: Dybdekart fra Lygnstøylvatnet
 • DYKKEREISE: Ponza i Italia
 • UTSTYRSTEST: KISS Sidewinder
 • PRODUKTNYTT: Nytt og nyttig på markedet

Abonnér på bladet Dykking og få spennende dykkestoff levert portofritt i postkassen!
ANNONSE:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

 • Flott vrakdykking på Sørlandet

  One Ocean Dive Resort i Søgne like utenfor Kristiansand ligger perfekt til for dykking på en rekke spennende vrak – ta turen med klubben eller vennegjengen!
Siste videoer:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

PSS tilbyr utdanning fra grunnkurs til instruktør, og har kategorier for profesjonelle dykkere - fridykking, sportsdykking, teknisk dykking og førstehjelp/redning. I bransjeregisteret finner du dykkesentre som tilbyr PSS-kurs.


Annonsørinnhold:

 • Reise: Dusinet fullt i Rødehavet

  DykkeBazaar og Aggressor Fleet byr på en fantastisk liveaboard hvor man får dykke alle beste vrakene i Rødehavet – og de har gode betingelser for dykkeklubber og grupper.

ANNONSE:

Les i siste utgave av bladet Dykking:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Image

Innhold, Dykking nr. 2/2020:

Innhold:

 • DYKKEMEDISIN: Stor COVID-19 SPESIAL
 • VRAKDYKKING: RMS Lusitania
 • UNDERVANNSFOTO: Ocean Art Photo Contest
 • RUNDEFUNNET: En tingbok forteller
 • GRUVEDYKKING: Norges svar på Tuna-Hästberg?
 • DYKKEMÅL: Dybdekart fra Lygnstøylvatnet
 • DYKKEREISE: Ponza i Italia
 • UTSTYRSTEST: KISS Sidewinder
 • PRODUKTNYTT: Nytt og nyttig på markedet

Abonnér på bladet Dykking og få spennende dykkestoff levert portofritt i postkassen!
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

 • Flott vrakdykking på Sørlandet

  One Ocean Dive Resort i Søgne like utenfor Kristiansand ligger perfekt til for dykking på en rekke spennende vrak – ta turen med klubben eller vennegjengen!
Siste videoer:
logo
Bladet Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 


© 2020-22 Forlaget Dykking AS