Ikke spektakulære, men viktige
De fleste artene i havet lever der uten at vi er oppmerksomme på dem. En lite spektakulær, men essensiell gruppe organismer fungerer som havets renholdsverk, og er til stor nytte.
Ikke spektakulære, men viktige
Skjell og andre bunnlevende organismer er viktige for havmiljøet. Foto: Ketil Svendsen
HAVMILJØ

Ikke spektakulære, men viktige
De fleste artene i havet lever der uten at vi er oppmerksomme på dem. En lite spektakulær, men essensiell gruppe organismer fungerer som havets renholdsverk, og er til stor nytte.
☒   ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
I havet finnes det mange store og små skapninger som alle spiller en rolle i naturens kretsløp – et kretsløp vi er helt avhengige av for å kunne opprettholde vår eksistens.

Det finnes arter av fisk eller blekksprut som vi kan høste og spise, arter vi kan la oss imponere og fascinere av, som de store haiene og hvalene, og arter vi ikke er oppmerksomme på i det hele tatt.

LES OGSÅ
Svømmer for å kartlegge blåskjell


Gjennom sitt levevis bidrar de til at vann filtreres, døde organismer blir resirkulert og noe av menneskelige utslipp inngår i naturlige prosesser.

Renholdsverket er grupper av organismer som løser samme oppgaver i havet som bl.a. spyflua og meitemarken gjør på landjorda.

Viktig filtrering


Vi kjenner noen av renholderne fra fjæra; strandkrabben og eremittkrepsen som ikke takker nei til en bit fiskeslo, eller blåskjellet som filtrerer store mengder sjøvann og utnytter de organiske partiklene.

Et middels stort blåskjell kan filtrere opp til hundre liter vann i døgnet. Det lever primært av planktonalger, men filtreringen bidrar også til å redusere vannets innhold av andre organiske partikler.

Fjæremark

Fjæremarken Arenicola marina er en av havets viktigste renholdere. Foto: Christian Skauge


De karakteristiske pølseformede ekskrementhaugene fra fjæremarken er kjent fra bløtbunnsområder i fjæra og på grunt vann.

Denne krabaten guffer rett og slett i seg grus og sand, og fordøyer det organiske innholdet, for deretter å kvitte seg med de ufordøyelige mineralske partiklene igjen.

Den reneste sanden


Fjæremarken kan innta og rense store mengder sand langs en vanlig sandstrand og fjerne organisk innhold som ellers kunne vært grunnlag for sykdomsfremkallende bakterier og sopp.

Det er litt rart å tenke på at den reneste sanden på stranden faktisk er de pølseformede haugene som denne marken har etterlatt.

Blåskjell

Et blåskjell kan filtrere 100 liter vann i døgnet. Foto: Christian Skauge


Blåskjellet og fjæremarken er to arter som bidrar til kretsløpet i naturen, der vi nyter godt av økosystemtjenestene i form av klart vann og renset sediment.

Renholdsverket består av mange arter; krabber, reker og slimålen som finnes på større dyp – alle bidrar til opprydding og resirkulering.

LES OGSÅ
En av havets gufneste skapninger


På en kvadratmeter tilsynelatende livløs mudderbunn kan det finnes flere tusen individer av millimeterstore, virvelløse dyr, fordelt på mer enn hundre ulike arter.

De fleste av disse deltar på en eller annen i nedbrytningsprosesser og omsetter organisk materiale. Det finnes også filtrerende muslinger på bløtbunn.

Bløtbunn

Bløtbunnsområder kan fremstå som artsfattige og livløse, men de er egentlig fulle av skjell, børstemark og andre dyr. Foto: Christian Skauge


Bløtbunnsområder er betegnelsen for sjøbunn bestående av leire, mudder, sand og grus. Arts- og individfordelingen hos faunaen i slike områder beskriver miljøforholdene i området over tid.

Faunaen som lever nede i sedimentene kalles «infauna», fordi individene graver eller borer og lever nedi sjøbunnen.

Lever i hundrevis av år


Disse organismene kan bare i svært begrenset omfang flytte på seg. De er nødt til å tilbringe hele sitt liv der de har slått seg ned etter endt larvestadium – og det kan være svært lenge.

Kuskjellet Arctica islandica kan bli flere hundre år gammelt, men de fleste virvelløse dyr lever betydelig kortere.

Kuskjell

Kuskjellet kan bli flere hundre år gammelt og filtrerer store mengder sjøvann i løpet av sitt lange liv. Foto: S. Rae, Wikimedia Commons (CC BY 2.0)


Dersom bløtbunnen utelukkende har små muslinger og børstemark, tyder det på at det er større organisk tilførsel enn faunaen klarer å omsette.

Når man finner større og eldre individer av for eksempel kuskjell viser det at forholdene har vært bra langt tilbake i tid.Renholdsarbeiderne er konstant aktive og på leting etter mat, og det skal vi være glade for.

Selv om slimålen og bæsjhaugene fra fjæremarken kan fremstå som udelikate, så er det viktig å huske at de bidrar til å opprettholde et rent, produktivt og livskraftig marint økosystem.

ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Begynne å dykke - eller ta et videregående kurs?

 

IANTD tilbyr opplæring på alle nivåer fra nybegynner til avansert teknisk nivå. Organisasjonen var først ute med forskjellige kurs i teknisk dykking på 90-tallet. I bransjeregisteret finner du dykkesentre som tilbyr IANTD-kurs.

 

 

 

Annonsørinnhold:

  • Elleville rabatter hos Dykkebazaar

    I over 40 år har Aggressor Adventures laget spennende dykkereiser over hele verden. Nå tilbyr Dykkebazaar store rabatter og gratis plasser på hele 51 unike reiseruter i 16 land.

ANNONSE:

ANNONSE:

Annonsørinnhold:

  • Dykkereise: Dusinet fullt i Rødehavet

    Dykkebazaar og Aggressor Fleet byr på en fantastisk liveaboard hvor man får dykke alle beste vrakene i Rødehavet – og de har gode betingelser for dykkeklubber og grupper.
Siste videoer:
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
Facebook
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
logo
Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 Avmelding fra nyhetsvarsler
© 2024 Forlaget Dykking AS