Økologisk tilstand i norske havområder
I morgen lanserer Miljødirektoratet tre nye rapporter om den økologiske tilstanden for Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen-Skagerrak. Webinaret er åpent for alle.
Økologisk tilstand i norske havområder
Foto: Erlend Alstad Lorentzen, Havforskningsinstituttet (CC BY-SA 4.0)
HAVMILJØ

Økologisk tilstand i norske havområder
I morgen lanserer Miljødirektoratet tre nye rapporter om den økologiske tilstanden for Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen-Skagerrak. Webinaret er åpent for alle.
  15. mars 2023
☒   ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
Som en oppfølging av stortingsmeldingen «Natur for livet – Norsk handlingsplan for naturmangfold» startet Klima- og miljø­departementet utviklingen av et system for å vurdere økologisk tilstand til norske øko­systemer på land og i havet.

De tre nye rapportene blir lagt frem på et åpent webinar, og dekker den første nasjonale vurderingen av økologisk tilstand i havet.Fagrapportene skal supplere det faglige grunnlaget til havforvaltningsplanene. De integreres i gruppen for overvåking av de marine økosystemene sitt arbeid.

Vurderingen er gjort av et bredt sammensatt fagpanel med forskere fra Havforsknings­instituttet, Norsk Polarinstitutt, Norsk institutt for naturforskning, Akvaplan-Niva og Universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø.

Program:


  • Velkommen, ved Øystein Leiknes fra Miljødirektoratet
  • Rammeverket for vurdering av økologisk tilstand i hav, hovedkonklusjoner fra hvert havområde: Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Ved Per Arneberg, Anna Siwertsson og Berengere Husson, HI
  • Spørsmål og svar


ANNONSE:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

PSS tilbyr utdanning fra grunnkurs til instruktør, og har kategorier for profesjonelle dykkere - fridykking, sportsdykking, teknisk dykking og førstehjelp/redning. I bransjeregisteret finner du dykkesentre som tilbyr PSS-kurs.


Annonsørinnhold:

  • Ta grunnkurs i dykking på Smøla

    Bare Dykk arrangerer CMAS * grunnkurs hos Nekton Diving på Smøla. Benytt sjansen til å ta dykkekurs i unike omgivelser og få en flott start på dykkekarrieren.

ANNONSE:

ANNONSE:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

  • Ta PADI Rescue Diver i sommer

    PADI Rescue Diver gjør deg til en sikrere og bedre meddykker, og du lærer å håndtere og ikke minst forebygge ulykker. Nå kan du ta det viktige kurset hos Oslofjorden Dykkesenter.
Siste videoer:
logo
Bladet Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 


© 2020-22 Forlaget Dykking AS